Schoolvisie

Schoolvisie SBS Staakte

 

De stedelijke basisschool Staakte, beter gekend als Staakteschool, was een kleine wijkschool die uitgroeide tot een bloeiende, gastvrije buurtschool. Onze school is omgeven door groen met een kloppend hart voor kinderen én natuur. 

 

Een warm en gemotiveerd team, dat denkt en vooral doet, zorgt voor een positief en veilig school- en klasklimaat. Deze vormen de ideale sfeer waarin ieder kind de beste versie van zichzelf kan zijn en worden. We denken bewust na over de noden van elk kind en creëren een uitdagende en stimulerende omgeving met moderne en actuele leermiddelen. Iedereen wordt aangemoedigd om te leren en te groeien. We streven ernaar alle kinderen te vormen tot gelukkige, ambitieuze, zelfstandige en creatieve jongeren waar we als school en als maatschappij fier op kunnen zijn. We organiseren doelgerichte, vindingrijke activiteiten waar de kinderen plezier aan beleven en waarbij ze op een experimenterende wijze tot leren komen. Ze worden geprikkeld om probleemoplossend te denken en een persoonlijke smaak te ontwikkelen. 

 

We willen een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt om te blinken en te botsen, soms eens te huilen maar vooral veel te lachen.

De groene gedachte die alom aanwezig is op school, willen we meegeven met onze kinderen. We willen hen bewust maken van de verantwoordelijkheid die ieder van ons heeft om de natuur te koesteren. We streven naar een duurzame en afvalarme school die natuurlijk én avontuurlijk oogt. De wildste ideeën krijgen vorm dankzij een enthousiaste groep leerkrachten, ouders en leerlingen. Er ontstaan nieuwe groene plekjes waarin ze kunnen ravotten, exploreren, genieten en leren. Op die manier versterken we de mentale, sociale en fysieke ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

 

Ons team vindt dat open en transparante communicatie de sleutel is tot een succesvolle en gezonde relatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Wij streven ernaar om bereikbaar en eerlijk te zijn en om een rustige en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt en een basishouding van respect, openheid en zorg ontstaat. We hechten veel belang aan wederzijds respect en pakken conflicten op een constructieve manier aan. Samen denken, samen werken… samen zijn we zoveel sterker.

 

SBS Staakte bereidt haar leerlingen voor om met een open, kritische en gezonde blik en een eerlijke kijk op het eigen kunnen de volgende stap in hun groeien te zetten en het vervolgonderwijs succesvol aan te vatten.