Parkeren rond de school

Wij ijveren al jaren voor een betere en veiligere verkeerssituatie rondom de school.

Het is niet alleen de taak van een leerkracht om uw zoon of dochter de verkeersregels bij te brengen.

Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor ons als (groot)ouder en om daarin het goede voorbeeld te geven.

Daarom geven we jullie hier graag een aantal tips mee om de situatie veiliger te maken.

 

Tijdens het schooljaar zullen er op regelmatige basis controles uitgevoerd worden!

 

-          Kom op tijd!  Onder tijdsdruk neemt men soms onnodig meer risico’s

-          Kom te voet of met de fiets (zeker op woensdagmiddag)

-          Wees hoffelijk en heb extra aandacht voor de allerkleinsten/zwakke weggebruikers

  • Laat voldoende plaats voor voetgangers en fietsers
  • (Kleine) kinderen zijn niet altijd goed zichtbaar; hou daar rekening mee bij het manoeuvreren.
  • Grote kinderen kunnen al verder stappen dan kleine kinderen

-          Keer de wagen niet in de zone 30 maar draai in de Heyerstraat

-          Parkeer reglementair

  • In de juiste rijrichting
  • Niet op het voetpad of het zebrapad

-          Het is verboden uiterst links te parkeren op het pad aan de linkerzijde van het schoolgebouw; deze dient te allen tijde vrijgehouden te worden in het kader van de brandveiligheid!

-          Laat kinderen uitstappen aan de passagierskant

We geven u hierbij nog graag een overzicht waar u zich mag parkeren.

 

Alvast bedankt om te willen meewerken aan een veilige omgeving voor onze kinderen.

 

De ouderraad, directie & leerkrachten.