Rapport

De rapporten zullen dit jaar  meegegeven worden op volgende momenten:

-          19 oktober 2017

-          1 december 2017

-          26 januari 2018

-          16 maart 2018

-          18 mei 2018

-          26 juni 2018 voor de kinderen van het 6de lj

-          27 juni 2018 voor de kinderen van het 1ste – 5de lj

 

De resultaten van uw kind worden digitaal door de leerkrachten ingegeven in het rapportenprogramma “schoolonline”. U zal niet alleen de leergebieden of de domeinen terugvinden op het rapport, maar ook het onderwerp, de datum en het doel waarnaar gepeild werd tijdens toetsen en andere evaluatievormen.

 

Soms werden er meerdere doelen getoetst. Deze staan chronologisch gerangschikt. Wanneer het doel voor uw kind nog een bepaalde moeilijkheid oplevert, of extra aandacht verdient, zal dit door de leerkracht met een woordje uitleg verduidelijkt worden onder het doel, of de doelen van een bepaald leergebied of domein.

 

Na het doel vindt u de kolom BEH (behaald). In deze kolom vindt u het resultaat of het symbool van de toetsen en andere evaluatievormen.

 

Aangezien we ook gedifferentieerd werken, zal het rapport van uw kind er soms een beetje anders uitzien. We zorgen er namelijk voor dat, indien er iets niet begrepen werd, er extra hulp of middelen werden aangeboden. Ook wanneer uw kind afwezig was, zal dat worden weergegeven met een aandachtscode. Deze codes vindt u terug in de kolom AAN (aandachtscode). Alle gebruikte codes en symbolen worden onderaan het rapport verklaard.

 

De juf of de meester heeft ook een persoonlijk woordje toegevoegd.

 

Het is van groot belang dat u samen met uw kind het rapport bespreekt; wat goed ging, wat uitstekend verliep, wat toch nog een extra inspanning vraagt, … . U noteert dit samen met uw kind op de voorziene plaats. Zo leert uw kind zichzelf te onderzoeken en stapt het de weg op naar zelfstandigheid.

 

We hopen alvast met dit rapport u als ouder tegemoet te komen met dit uitgebreid evaluatie-instrument.

 

Proevenperiode 2016 -2017:

 

In het 1ste en 2de leerjaar worden geen grote toetsen afgenomen (gewoon de reguliere toetsen of toetsen uit de methode)

 

Januari:

 

Van maandag 16 januari 2017 tot vrijdag  20 januari 2017 zijn er proeven voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar.

 

Van maandag 16 januari 2017 tot woensdag 25 januari 2017 zijn er proeven voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.

 

Juni:

 

Van maandag 19 juni 2017 tot vrijdag 23 juni 2017 zijn er proeven voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar.

 

Van woensdag 14 juni 2017 tot vrijdag 23 juni 2017 zijn er proeven voor de kinderen van het vijfde leerjaar.

 

Voor de kinderen van het zesde leerjaar zijn er OVSG-proeven op maandag 19 juni 2017, dinsdag 20 juni 2017 en woensdag 21 juni 2017.