Rapport

De rapporten zullen dit jaar  meegegeven worden op volgende momenten:

-          Vrijdag 11 oktober 2019

-          Vrijdag 29 november 2019

-          Vrijdag 24 januari 2020

-          Vrijdag 13 maart 2020

-          Vrijdag 8 mei 2020

-          Donderdag 25 juni 2020

De resultaten van uw kind worden digitaal door de leerkrachten ingegeven in het rapportenprogramma “schoolonline”. U zal niet alleen de leergebieden of de domeinen terugvinden op het rapport, maar ook het onderwerp, de datum en het doel waarnaar gepeild werd tijdens toetsen en andere evaluatievormen.

Soms werden er meerdere doelen getoetst. Deze staan chronologisch gerangschikt. Wanneer het doel voor uw kind nog een bepaalde moeilijkheid oplevert, of extra aandacht verdient, zal dit door de leerkracht met een woordje uitleg verduidelijkt worden onder het doel, of de doelen van een bepaald leergebied of domein.

Na het doel vindt u de kolom BEH (behaald). In deze kolom vindt u het resultaat of het symbool van de toetsen en andere evaluatievormen.

Aangezien we ook gedifferentieerd werken, zal het rapport van uw kind er soms een beetje anders uitzien. We zorgen er namelijk voor dat, indien er iets niet begrepen werd, er extra hulp of middelen werden aangeboden. Ook wanneer uw kind afwezig was, zal dat worden weergegeven met een aandachtscode. Deze codes vindt u terug in de kolom AAN (aandachtscode). Alle gebruikte codes en symbolen worden onderaan het rapport verklaard.

De juf of de meester heeft ook een persoonlijk woordje toegevoegd.

Het is van groot belang dat u samen met uw kind het rapport bespreekt; wat goed ging, wat uitstekend verliep, wat toch nog een extra inspanning vraagt, … . U noteert dit samen met uw kind op de voorziene plaats. Zo leert uw kind zichzelf te onderzoeken en stapt het de weg op naar zelfstandigheid.

We hopen alvast met dit rapport u als ouder tegemoet te komen met dit uitgebreid evaluatie-instrument.