Personeel

Directie:

 Piet Van Kerckhove : directie.basisschoolstaakte@lokeren.be

  

Administratief personeel:

Secretariaat.basisschoolstaakte@lokeren.be

Els Van Laere (maandag tot en met donderdag): els.van.laere@lokeren.be 

  

Kevin Depraetere (vrijdag): kevin.depraetere@lokeren.be

 

 

Kleuter

Peuterklas: juf Nicole, juf Sarah en juf Hilde (kinderverzorgster), Silke Bastiaens helpt op woensdag in de peuterklas

staakte1pa@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

hilde.poppe@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

 Eerste kleuterklas A: juf Melissa

staakte1ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Eerste kleuterklas B: juf Evelien De Cock

staakte1kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Tweede kleuterklas A: juf Isabel

staakte2ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Tweede kleuterklas B: juf Veerle

staakte2kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde kleuterklas A: juf Katrien

staakte3ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde kleuterklas B: juf Sindy

staakte3kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Turnleerkracht: juf Kizi

kizi.vanboxlaer@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Lager:

Eerste leerjaar A: juf Sonja

staakte1a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Eerste leerjaar B: juf Esther

staakte1b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Tweede leerjaar A: juf ynske en meester Kevin vanaf 06/11 deeltijds

staakte2a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

  

 

Tweede leerjaar B: juf Brunet

staakte2b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde leerjaar A: juf Martine

staakte3a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Derde leerjaar B: meester Ward/ juf Jessie op woensdag

staakte3b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Vierde leerjaar A: juf Tinne

staakte4a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Vierde leerjaar B: juf Gerda 

staakte4b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Vijfde leerjaar A: juf Evelien

staakte5astedelijkbasisonderwijslokeren.be

  

Vijfde leerjaar B: juf Monika 

staakte5b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Zesde leerjaar A: juf Sandrine

staakte6a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Zesde leerjaar B: juf Ann

staakte6b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Leerkracht LO: juf Catherine en juf Kim op dinsdag- en vrijdagnamiddag

catherine.rizzuto@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Levensbeschouwelijke vakken:

Rooms Katholieke godsdienst: juf Martine, meester Kevin en juf Inge

martine.vervaet@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

joke.debacker@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

renate.bracke@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

          

Niet confessionele zedenleer: juf Lien

lien.thienpondt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Islamitische godsdienst: juf Bouchra 

bouchra.azermai@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

      

 

 

Zorgteam

Zorgcoördinator: juf Ann, Zorgleerkrachten: juf Lutgarde, juf Renate, juf Charlotte, juf Ynske, juf Sarah, juf Jessie en meester Kevin

ann.beirnaert@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

lutgarde.denocker@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

renate.bracke@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

charlotte.neyt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

sarah.de.waele@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

jessie.demeirichy@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

kevin.depraetere@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

  

ICT-coördinatie:

Peter van Eynde

peter.vaneynde@lokeren.be

 

Poetspersoneel:

 Mevr. Nelly Beernaert

 

 

Mevr. Marleen Van de Putte

 

 

 Mevr. Gulay Karanfil

 

 

Mevr. Isolde Impens

 

 

Mevr. Ayse Dalar

 

Nancy Vervaet