Personeel

Directie:

 Piet Van Kerckhove : directie.basisschoolstaakte@lokeren.be

  

Administratief personeel:

Secretariaat.basisschoolstaakte@lokeren.be

Els Van Laere (maandag tot en met donderdag): els.vanlaere@lokeren.be 

Rodney Bracke (maandag tot en met vrijdag): rodney.bracke@lokeren.be

  

 

 Kleuter

Peuterklas: juf Nicole, juf Sarah en juf Hilde (kinderverzorgster)

staakte1pa@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

hilde.poppe@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Eerste kleuterklas A: juf Melissa en juf Latoya

staakte1ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

kleuterklas B: juf Evelien en juf Latoya

staakte1kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Tweede kleuterklas A: juf Isabel en juf Sarah

staakte2ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Tweede kleuterklas B: juf Veerle en juf Latoya

staakte2kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde kleuterklas A: juf Katrien

staakte3ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde kleuterklas B: juf Sindy

staakte3kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 Turnleerkracht: juf Kizi

kizi.vanboxlaer@stedelijkbasisonderwijslokeren.be


Lager:

Eerste leerjaar A: juf Sonja

staakte1a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Eerste leerjaar B: juf Esther

staakte1b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 Tweede leerjaar A: juf ynske 

staakte2a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

  

Tweede leerjaar B: juf Brunet en meester Kevin

staakte2b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde leerjaar A: juf Martine

staakte3a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Derde leerjaar B: meester Ward/ juf Charlotte

staakte3b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Vierde leerjaar A: juf Gerda

staakte4a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Vierde leerjaar B: juf Tinne

staakte4b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Vijfde leerjaar A: juf Evelien en juf Dagmar

staakte5astedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Vijfde leerjaar B: juf Monika en Meester Kevin

staakte5b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Zesde leerjaar A: juf Sandrine

staakte6a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Zesde leerjaar B: juf Jessie

staakte6b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Leerkracht LO: juf Catherine 

catherine.rizzuto@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Levensbeschouwelijke vakken:

Rooms Katholieke godsdienst: juf Martine en juf Inge

martine.vervaet@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Inge.De.Nul@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

         

Niet confessionele zedenleer: juf Lien

lien.thienpondt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Islamitische godsdienst: juf Bouchra 

bouchra.azermai@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

      

 

 

Zorgteam

Zorgcoördinator: juf Ann, Zorgleerkrachten: juf Renate, juf Charlotte, juf Ann, juf Latoya, juf Delphine en meester Kevin

ann.beirnaert@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

renate.bracke@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

ann.coppens@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

charlotte.neyt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

kevin.depraetere@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

  

Lerarenplatform

 Juf Hanna

  

ICT-coördinatie:

Peter van Eynde

peter.vaneynde@lokeren.be

 

Poetspersoneel:

 Mevr. Nelly Beernaert

 

 

 Mevr. Gulay Karanfil

 

 

Mevr. Isolde Impens

 

 

Mevr. Ayse Dalar