Mobiliteit: Mobiel met minder co2

thema verkeer

‘Mobiel met minder CO2’ is geen actie van één dag.

We bepalen zelf hoe we ons verplaatsen, maar denken we er ook voldoende over na?
Door sensibilisatie over

de impact van de dagelijkse mobiliteit, gekoppeld aan een laagdrempelige actie,

hopen we zowel de kinderen als de volwassenen te overtuigen om steeds vaker voor

een duurzame verplaatsingswijze te kiezen.

Kom je dagelijks met de auto en is fietsen niets voor jou? Dan kan je misschien

carpoolen.  .
Ga je reeds CO2-vrij naar school? Wie weet lukt het je wel om ook jouw vrienden te overtuigen.

Iedereen kan zonder veel moeite z’n steentje bijdragen. De jonge generatie toont de

buitenwereld hoe het beter kan.

 

Onze school doet mee aan de autoluwe schoolweek en de strapdag.

De leerlingen gaan te voet of nemen de fiets voor uitstappen, indien mogelijk.

 

 

 

 

Kies dus voor elke verplaatsing het geschikte vervoermiddel:

een goede houvast om een milieuvriendelijke keuze te

maken is het STOP-principe.

S = Stappers (te voet)

Trek je stapschoenen aan en gebruik de benenwagen wanneer

het om kleine afstanden gaat.

T = Trappers (met de fiets)

Wordt de afstand iets groter, haal je stalen ros van stal en fiets

de kilometers weg.

O = Openbaar (en collectief) vervoer

De (school)bus, de trein, de tram of metro brengen je naar

verder afgelegen plaatsen.

P = Personenwagen

Tenslotte kan je ook de wagen nemen. Misschien kan je met

enkele collega’s afspreken om te carpoolen?