Energie: Dikke truiendag

thema energie

Wat?

We starten de dag met een opwarming op de speelplaats. De turnleerkracht danst samen met leerlingen en leerkrachten zodat we goed opgewarmd de klas kunnen ingaan.

Die dag besteden de leerkrachten in de klas extra aandacht aan het verbruik van energie in de klas maar ook het energieverbruik van thuis.

De Dikketruiendag roept iedereen op om aandacht te besteden aan de grote uitdaging van de klimaatverandering. De Dikketruiendag is een goede aanzet om op structurele wijze aan rationeel energiegebruik binnen te scholen te werken.     MOS wil scholen hierbij ondersteunen.

Waarom ?

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikke-truiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. De Dikke-truiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.