Links voor ouders

Stad Lokeren

http://www.lokeren.be

 

OVSG  Onderwijssecretriaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

http://www.ovsg.be

 

KOOGO  Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

http://www.koogo.be

 

CLB  Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas en Dender (Lokeren valt hieronder)

http://www.vclbwaasdender.be

 

Aanmelden en inschrijven

Brochure ‘aanmelden en inschrijven 2020-2021’

aanmelden.lokeren.be

 

Huistaakbeleiding

http://www.vzwhorizon.be

 

Onderwijskiezer

http://www.onderwijskiezer.be

 

Studietoelage

https://www.studietoelagen.be/hoe-aanvragen

 

Wijs de online wereld in

http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/wijs-de-online-wereld-in

 

Veilig op het internet

http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

 

Jonger dan 13... mag ik op facebook?

http://www.childfocus.be/nl/preventie/veilig-internetten/kinderen/jonger-dan-13mag-ik-op-facebook