Lager


Dit jaar is het grootouderfeest voor de grootouders van de kleuters.  De kinderen van het lager maken een leuke attentie voor de grootouders.