MEGA-project

 

Doelstelling

De politiedienst van Lokeren is zich er van bewust dat wij aan preventie moeten doen en dit niet enkel en alleen op gebied verkeer maar ook op gebied van de drugproblematiek, internetgebruik en andere problemen zoals pesterijen, stalking, ed.

 

mega_sabine_2Onderzoek heeft aangewezen dat het ontbreken van sociale vaardigheden vaak aan de basis liggen van het afhankelijkheidsprobleem. Bij verveling en niet kunnen invullen van nuttig tijdsverdrijf gaat men vaak grijpen naar alternatieve middelen, zoals drugs. Kinderen met een laag zelfbeeld lopen zelfs meer risico. Het MEGA - project is ontstaan naar aanleiding van een fuif waar met drugs geëxperimenteerd werd. Verschillende instantie zoals politiedienst, leerkrachten en preventiewerkers hebben dan een vormingspakket ontworpen naar een model uit de USA. 

 

Het MEGA project (Mijn Eigen Goed Antwoord) is afgestemd op de leerlingen van onze leerlingen zesde leerjaar van wie men aanneemt dat zij nog open staan voor het aanleren van goede attitudes. Het merendeel van hen maakt het volgende schooljaar de stap naar het secundair onderwijs en heeft op deze leeftijd hoogstwaarschijnlijk nog geen contact gehad met de producten en gebruikers.

Onze doelstelling bestaat erin de kinderen van het zesde leerjaar een weerbaarheidstraining te geven ten aanzien van het risicogedrag in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder.

De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en risicovolle uitdagingen en het efficiënt leren contacteren van nooddiensten.

Inhoud van het pakket:

Het MEGA- pakket bestaat uit 10 sessies die door de leerkracht zesde leerjaar wordt gegeven. 

De MEGA-agent neemt zelf drie lessen voor zijn rekening, de rest wordt door de leerkracht zelf gedaan aan de hand van een lespakket, door de politie opgesteld.

 

       Sessie 1: MEGA – Veilig (door MEGA-agent)

Sessie 2:  Cool of  foute boel. (door MEGA-agent)

Sessie 3: Zeg “Neen” tegen

Sessie 4:  Het zit vanbinnen.

Sessie 5:  Goed ? Beter ? Best ?

Sessie 6:  Stress ?!

Sessie 7: Misverstand- ruzie

Sessie 8: Media: Fabel of feit

Sessie 9: Wanneer ga jij te ver?

       Sessie 10: Alternatieven (door MEGA-agent)

 

Het MEGA Project wordt afgesloten met een MEGA-fuif uitsluitend voor de leerlingen zelf.mega_fuif

 

De bedoeling hiervan is de kinderen te laten ervaren dat men ook in staat is plezier te maken en zich goed in hun vel te voelen zonder daarvoor verslavende genotsmiddelen nodig zijn.

De MEGA- fuif gaat door in het nieuwe jeugd- en sportcomplex (fuifzaal) aan de Sportlaan te Lokeren en dit de donderdagavond voor de paasvakantie.

Partnerschip.

Een project draait niet zonder de steun en de medewerking van partners welke eensgezind achter het doel staan. Het partnerschip staat borg voor gelijkwaardigheid, gelijke verantwoordelijkheid en gelijke inspraak.

In Lokeren is het MEGA -project een samenwerkingsverband tussen volgende actoren:

·         Lokerse basisscholen

·         Rotary Club Lokeren ( sponsoren van MEGA-t-shirt)

·         Stadbestuur Lokeren.

·         Lokale Politie Lokeren.

 

Ook de ouders worden in het project betrokken. Zij worden geïnformeerd over de inhoud en het doel van het project. Daarnaast wordt ook een product-infoavond gegeven door een drugspreventiemedewerker van de lokale politie waarbij zijn niet alleen uitgebreid worden ingelicht over de drugs en de verbonden risico’s maar ook de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen.

M.E.G.A. in Lokeren

Het MEGA-project is in Lokeren in 2000-2001 gestart met 9 klassen in 5 scholen. Ondertussen nemen alle basisscholen deel aan het MEGA-project en hebben wij 24 klassen met meer dan 400 leerlingen.


Het MEGA-team van de politiezone Lokeren bestaat uit vier MEGA-agenten:
  

  • DROESBEKE Sabine, Inspecteur en coördinator van het MEGA- Project
  • VAN DE HOF Steven, Hoofdinspecteur
  • WEYERS Karel, Hoofdinspecteur
  • ANNAERT Niek, Inspecteur

    Meer weten over dit project ? Aarzel niet en neem contact op met de politie op het nummer 09/3409 499 en vraag naar één van de MEGA-agenten.

 mega_sabinemega_karel

mega_stevenmega_niek

 

 

de coördinator, DROESBEKE Sabine via e-mailadres:  sabine.droesbeke@lokeren.be

 

Link naar de website