Fruitweken op school

Om het fruit eten nog extra te stimuleren houden we één keer per jaar een fruitperiode. Deze fruitperiode duurt een drietal weken.

Tijdens deze periode worden de kinderen aangemoedigd om elke dag een stuk fruit te eten op school en dit niet alleen op woensdag.

De leerkracht heeft in de klas een fruitkalender hangen waarop hij kan aanduiden welke leerling er fruit heeft gegeten. Aan het einde van de fruitperiode worden de resultaten die in de klassen behaald zijn vergeleken met elkaar. De klas die in die periode het meeste fruit heeft gegeten verdient een prijs. Deze prijs blijft in de klas zodat heel de klas er plezier aan beleeft.