Gezondheid

Jaaroverzicht + overzicht afspraken:

 • Gezond ontbijt op nog te bepalen datum
 • Tijdens de speeltijd mogen de kinderen een koek (zonder chocolade) of een stuk fruit of groente van thuis opeten. Onze voorkeur gaat uit naar het fruit of groente.
 • We organiseren één keer per jaar een fruit- en groenteweek.
 • De koeken moeten uit de verpakking worden gehaald, los in een genaamtekend koekendoosje.
 • Snoep mag niet op onze school.
 • Trakteren voor je verjaardag mag zeker in de klas met cake, fruit, ijsjes… geen cadeautjes of snoep.
 • Tijdens het middagmaal in de refter wordt enkel water en melk aangeboden.
 • Tijdens de lesuren mogen de kinderen kraantjeswater of water uit de drinkfles drinken.
 • Een gezonde brooddoos met bv. wat groentjes stellen we op prijs. Eén snoepje als dessertje kan nog net (geen zakje).
 • Elke woensdag is het fruit- en groentedag. Dit wil zeggen dat de kinderen enkel fruit of groenten mogen meenemen naar school; koeken zijn dan niet toegelaten.
 • De kinderen moeten leren het toiletbezoek tijdens de speeltijden te plannen. In geval van dringende nood, mogen ze even de klas verlaten. Na het toiletbezoek wordt verwacht dat ze de handen wassen.
 • Op 15 oktober is het “global handwashing day”. Hier stellen wij het ritueel van handenwassen duidelijk in de kijker. www.hygienewerkt.info)
 • Wij verwachten dat de kinderen dagelijks een propere zakdoek of pakje zakdoekjes bijhebben.
 • Indien u hoofdluizen vaststelt bij uw kind, gelieve dan zo snel mogelijk de juf/meester te verwittigen.