Proevenperiodes

Proevenperiode:

In het 1ste en 2de leerjaar worden geen grote toetsen afgenomen (enkel de reguliere toetsen of toetsen uit de methode)

Januari:

Sedert vorig schooljaar zijn er in januari geen grote toetsen meer. We nemen de summatieve toetsen van Nederlands, Frans en wiskunde af op het moment dat ze zich aandienen in de methode.

Dat kan dus voor elk leerjaar op een ander moment zijn doorheen het jaar.

 

Juni:

Van maandag 12 juni 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 zijn er proeven voor de kinderen

van het derde, vierde en vijfde leerjaar.

 

Voor de kinderen van het zesde leerjaar zijn er OVSG-proeven op maandag 12 juni 2023 tot en met donderdag 15 juni 2023.