Informatiekanalen

Als school proberen we onze kinderen, ouders en grootouders zo goed mogelijk te informeren.

We beschikken hiervoor over verschillende kanalen.

 • Afsprakennota
 • Website van de school
 • Website van de stad Lokeren
 • Het secretariaat
 • De directeur
 • Gimme
 • Digitaal informatiescherm aan de schoolpoort
 • 'Wie is wie'-bord aan de ingang van het secretariaat
 • Informatieavond kleuter en lager eind augustus
 • Document 'Mijn kleuter voor het eerst naar school'
 • Klasagenda Lager
 • Rapport Lager
 • Oudercontacten
 • MDO's (multi-disciplinair overleg)
  Heeft uw kind extra zorg nodig dan worden ouders op regelmatige tijdstippen en bij noodzaak uitgenodigd op de school.
  De zorgcoördinator contacteert alle betrokken partijen en organiseert het overleg.
 • Spontane oudercontacten kunnen het hele schooljaar plaatsvinden.  Mogen we echter vragen de gemachtigde opzichters en leerkrachten met toezicht niet aan te spreken tijdens het volbrengen van hun taak. Zij hebben op dat moment andere verantwoordelijkheden.  Ook tijdens de lesuren is het niet aangewezen de leerkrachten te storen.
 • Leerlingen kunnen ten allen tijde de toezichters aanspreken.  Ze zijn herkenbaar aan hun fluorescende groene hesje met hun naam op.
 • Tijdens het onthaalmoment op maandagmorgen worden de kinderen geïnformeerd over de activiteiten van hun klas en van de andere klassen.
 • Informatiebrieven bij activiteiten
 • Een babbel aan de schoolpoort