ICT

In onze school wordt de computer vanaf de kleuterklas waar mogelijk ingeschakeld in de dagelijkse klaspraktijk. We werken ook met de eindtermen voor ict. Dit betekent dat er effectief verwachtingen op dit vlak naar de kinderen toe gesteld mogen worden. Maar wat wordt er nu precies verwacht, of m.a.w., wat moet mijn kind nu kunnen met die computer?

Om te beginnen moeten we goed beseffen dat de leerlijnen vakoverschrijdend zijn. Dit betekent dat we zeker geen informaticalesjes geven! Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van ict nuttig worden ingezet om de andere vakken te ondersteunen, verduidelijken. Vb.: We leren niet PowerPoint om alle mogelijkheden ervan te kennen, maar wel om vb. onze spreekbeurt te verduidelijken...

De technische vaardigheden leren we wel aan, maar op het moment dat we ze nodig hebben. Zo leren de kinderen om zelfstandig problemen aan te pakken én op te lossen!

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we ervoor gezorgd dat er in elke klas een aantal computers aanwezig zijn. Bovendien beschikken we over vele Chromebooks en Ipads voor zowel kleuter als lager.

In alle klassen van het lager zijn er smart-borden!