Huiswerkbeleid

 

ONZE VISIE OP HUISWERK

Huiswerk moet in eerste instantie zinvol zijn. Dus huiswerk is zinvol als het afgestemd is op de noden van de kinderen. Voor het ene kind betekent zinvol huiswerk nog eens extra herhalen van de geziene leerstof maar voor een ander kind betekent zinvol huiswerk het maken van uitdagende taken. Vaak worden er ook taken via Bingel meegegeven, dit is een website waarop de leerlingen met hun eigen codes moeten inloggen om zo de oefeningen, die de leerkracht voor hen klaarzet, te maken.

Algemeen ziet men huiswerk in het 1ste en 2de leerjaar als ondersteuning van het automatiseringsproces. Denken we hierbij aan het automatiseren van de letterkennis bij het aanvankelijk leren lezen, splitsingen tot 10, tafels van vermenigvuldiging en deling enz...Daarnaast wordt er in de eerste graad ook lezen als huiswerk meegegeven. Lezen is primordiaal. Lezen leert men enkel door veel te lezen.

In de tweede graad betekent huiswerk “extra verwerkingstijd”. Sommige leerinhouden kunnen pas verworven worden door regelmatig en veelvuldig herhalen en inoefenen.

In de derde graad (ook al vanaf januari 4de leerjaar) treedt leren leren op de voorgrond. Leerlingen moeten geleidelijk aan een houding van medeverantwoordelijkheid ten opzichte van hun leerproces ontwikkelen. Ze moeten leren hun werk te plannen in functie van hun schoolse en buitenschoolse activiteiten. Leerkrachten bieden kinderen daarnaast ook tools aan hoe ze hun lessen moet leren.

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE OUDERS?

 • Een rustige werkplek bieden
 • Kies samen met je kind een vast beginuur (zo beslist het kind mee en het helpt het traag op gang komen)
 • Betrokkenheid tonen door de schoolagenda dagelijks te controleren en het huiswerk na te kijken of het gemaakt is
 • De maximale werktijd bewaken - je kind positief stimuleren om huiswerk te maken.
 • Het is voor een kind leuker als de rest van het gezin ook aan het werk is. Kleine broer of zus kan ondertussen wat helpen opruimen of mee helpen koken.
 • De belangrijkste taak van ouders is om er te zijn voor je kind als het het even niet meer ziet zitten. Maak even tijd om te luisteren, moedig je kind aan en leer je kind ook om te relativeren.
 
WAT VERWACHTEN WIJ NIET VAN DE OUDERS?
 • Ouders gaan vaak uit de beste bedoelingen hun kind uitleg geven als het iets niet verstaat, dit leidt dan vaak tot nog meer verwarringen of tot een spanningsveld tussen ouder en kind. Als uw kind het huiswerk niet verstaat mag u dit als ouder gerust op de huistaak schrijven.
 • Het is ook af te raden om als ouder naast je kind te gaan zitten en hen door de oefeningen heen te sleuren. Het is beter om een kleine aanzet te geven en het kind daarna zelfstandig aan het werk te laten! 
 • Het is ook niet echt de bedoeling dat een ouder het huiswerk verbetert, dit is de taak van de leerkracht.
 
HOE LANG HUISWERK MAKEN?
Dit zijn algemene richtlijnen en kan soms licht variëren.
 • 1ste leerjaar: 15 minuten waarvan 5 minuten lezen 
 • 2de leerjaar: 20 minuten waarvan 10 minuten lezen 
 • 3de leerjaar: 30 minuten per dag 
 • 4de leerjaar: 40 minuten per dag 
 • 5de leerjaar en 6de leerjaar: 50 minuten per dag
 
WAT ALS HUISWERK MAKEN NIET LUKT?
 • Niet alle kinderen hebben dezelfde capaciteiten. Er zijn maar weinig kinderen die alles goed kunnen. Spreek erover met de leerkracht indien bepaalde huiswerkopdrachten niet vlotten. Er worden sowieso gedifferentieerde huistaken meegegeven (niet qua hoeveelheid maar wel qua inhoud). Dit zowel voor kinderen die een extra herhalingsmoment nodig hebben als voor kinderen die juist wat meer uitdaging aankunnen.
 • Sommige kinderen kunnen bepaalde huistaken niet maken omwille van een omstandigheid. Dit moet eerder een uitzondering zijn. Wij staan er als school echter wel op dat de huistaak dan gemaakt wordt tegen de dag nadien. Dit impliceert dan wel dat het kind die dag dan twee huistaken heeft.
 
HUISTAKEN VERBETEREN
De huistaken worden door de leerkrachten (of klassikaal) verbeterd. Er wordt ofwel klassikaal ofwel individueel feedback gegeven. De verbeterde huistaken worden op school bewaard en gaan niet mee naar huis. Het is geenszins de bedoeling dat ouders huistaken verbeteren.