10/01/2022 Inschrijven broers en zussen geboren °2020

Heb je een kindje dat geboren is in 2020 en heb je reeds een kind dat ingeschreven is op onze school? 

Dan kan je hem/haar van 17 januari (8.30uur) tot en met 11 februari (15.30uur) met voorrang inschrijvingen op school.
LET OP: na deze periode vervalt je recht op voorrang!

HOE?

-       Gelieve het in te schrijven kind aan te melden via volgende formulier: aanmeldformulier broers en zussen geboren 2020.

-       De school zal je contacteren om de inschrijving in orde maken. 
        Dit formulier is nog geen inschrijving, enkel een aanmelding!

Opgelet! Ook kinderen van 2020 die na 22 november geboren zijn en pas starten op 1 september 2023 moeten nu al ingeschreven worden om voorrang te hebben. Anders hebben zij mogelijk geen plaats (alle inschrijvingen gebeuren per geboortejaar). 

 

WIE?

Wie heeft er voorrang als ‘broer of zus van een ingeschreven leerling’?
Dit zijn ofwel:

- kinderen met gemeenschappelijke ouders (moeten niet op hetzelfde adres wonen)
- halfbroers en halfzussen (moeten niet op hetzelfde adres wonen)
- kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben, zoals stiefbroers en –zussen.

VRAGEN? 

- Je kan hiervoor terecht op de school zelf (09/348 53 64) en secretariaat.basisschoolstaakte@lokeren.be of
- bij de deskundige van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (LOP): Evy D’hollander 0492/15 90 54 of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be.