Personeel

Directie:

 Piet Van Kerckhove : directie.basisschoolstaakte@lokeren.be

  

Administratief personeel:

Secretariaat.basisschoolstaakte@lokeren.be

Els Van Laere (maandag tot en met donderdag): els.vanlaere@lokeren.be 

Rodney Bracke (maandag tot en met vrijdag): rodney.bracke@lokeren.be

  Kleuter

Peuterklas A: juf Nicole, juf Greet, juf Judith (kinderverzorgster)

staakte1pa@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 Peuterklas B

Juf Dagmar en juf Judith (kinderverzogster)

staakte1Pb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Eerste kleuterklas A: juf Sarah

staakte1ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

kleuterklas B: juf Evelien en juf Greet

staakte1kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Tweede kleuterklas A: juf Isabel en juf Melissa

staakte2ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Tweede kleuterklas B: juf Veerle 

staakte2kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Derde kleuterklas A: juf Katrien

staakte3ka@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Derde kleuterklas B: juf Sindy

staakte3kb@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Turnleerkracht: juf Kizi

kizi.vanboxlaer@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Lager:

Eerste leerjaar A: juf Sonja, juf Charlotte Neyt

staakte1a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

 Eerste leerjaar B:juf Charlotte Snauwaert, juf Charlotte Neyt en juf Esther

staakte1b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Tweede leerjaar A: juf Ynske, juf Evelien

staakte2a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Tweede leerjaar B: juf Brunet en juf Evelien

staakte2b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Derde leerjaar A: juf Martine

staakte3a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Derde leerjaar B: meester Ward en juf Chloé

staakte3b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Vierde leerjaar A: juf Gerda en juf Inge

staakte4a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Vierde leerjaar B: juf Tinne

staakte4b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Vijfde leerjaar A: meester Kevin

staakte5a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Vijfde leerjaar B: juf Monika en juf Charlotte Neyt

staakte5b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Zesde leerjaar A: juf Sandrine

staakte6a@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

Zesde leerjaar B: juf Jessie

staakte6b@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Leerkracht LO: juf Catherine, juf Kim en meester Junior

catherine.rizzuto@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

kim.declercq@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

glenn.pepermans@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

 

 Levensbeschouwelijke vakken:

Rooms Katholieke godsdienst: juf Martine en juf Inge

martine.vervaet@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Inge.De.Nul@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Niet confessionele zedenleer: juf Lien

lien.thienpondt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 Islamitische godsdienst: juf Bouchra 

bouchra.azermai@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

Zorgteam

Zorgcoördinator: juf Ann, Zorgleerkrachten: juf Ann, juf Evelien L, juf Esther, juf Kim, juf Chloë, juf Melissa, juf Greet, juf Charlotte N.

ann.beirnaert@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

ann.coppens@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

esther.vandeweghe@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

evelien.laureys@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

kim.declercq@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

chloe.vandenbroeck@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

melissa.degeest@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

greet.pieters@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

charlotte.neyt@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Lerarenplatform

 Juf Hanna

ICT-coördinatie:

Peter van Eynde

Rodney Bracke

Ann Coppens

peter.vaneynde@lokeren.be

rodney.bracke@lokeren.be

ann.coppens@stedelijkbasisonderwijslokeren.be

 

Poetspersoneel:

 Mevr. Nelly Beernaert

 Mevr. Gulay Karanfil

Mevr. Isolde Impens

Mevr. Ayse Dalar

Mevr. Radia Chemlali