Links voor ouders

Stad Lokeren

http://www.lokeren.be

 

OVSG  Onderwijssecretriaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw

http://www.ovsg.be

 

KOOGO  Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

http://www.koogo.be

 

CLB  Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Waas en Dender (Lokeren valt hieronder)

http://www.vclbwaasdender.be

 

Aanmelden en inschrijven

www.naarschoolinlokeren.be

 

Huistaakbeleiding

http://www.vzwhorizon.be

 

Onderwijskiezer

http://www.onderwijskiezer.be

 

Studietoelage

https://www.studietoelagen.be/hoe-aanvragen

 

Veilig op het internet

https://www.vpn.nl/faq/kinderen-veilig-online

Info rond het waarborgen van de online veiligheid van kinderen

https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/