Algemeen

Schooluren:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* middagpauze
* namiddag 13u25 tot 15u20

Woensdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* namiddag: vrij

’‘s Morgens gaat de schoolpoort open om 08u10 voor de kinderen die geen opvang nodig hebben. Kinderen die vroeger aan school zijn gaan naar de ochtendopvang van de school, dit voor de veiligheid van de kinderen. Na de middag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u10 voor de leerlingen die thuis gaan eten. Tijdens de speeltijden mogen er geen kinderen in de lokalen en gangen aanwezig zijn.

 

Voor- en naschoolse opvang

De opvang gaat door in het oude schoolgebouw. Er zijn mensen aanwezig van kinderclub Patjoepelke die de opvang voor hun rekening gaan nemen, geen leerkrachten van de school.
De naschoolse opvang:
● Er is opvang op school tot 18u30.
● Na school (15u20) is er toezicht door de leerkrachten tot 16u00. Op woensdag start de opvang om 12u15, tot dan is er toezicht door de leerkrachten.
● Vanaf 16u00 gaan alle kleuters en alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar, die niet opgehaald zijn, mee met de mensen van de buitenschoolse kinderopvang voor de opvang in het oude schoolgebouw.
● Voor de kinderen van het derde leerjaar, vierde leerjaar, vijfde en zesde leerjaar is er avondstudie. Dit wil zeggen dat de kinderen opgevangen worden door een leerkracht vanaf 16u00 tot 17u00 in de refter van het lager. De kinderen hebben daar de mogelijkheid om te werken aan hun huiswerk. Het is de bedoeling dat de kinderen daar in stilte werken. Vanaf 17u00 sluiten de kinderen die niet opgehaald zijn aan in het oude schoolgebouw voor de opvang door de mensen van de buitenschoolse kinderopvang.

Voor- en naschoolse opvang kost € 1 per beginnend half uur.

Wij werken samen met de buitenschoolse kinderopvang, Sportlaan 2 - 9160 Lokeren. Voor meer inlichtingen kan u terecht op het nummer: 09/235 31 08. Op verlofdagen en tijdens vakantieperiodes kunnen de kinderen steeds terecht in ‘Buitenschoolse Opvang’, Kinderen kunnen in Patjoepelke terecht na het in orde brengen van een administratief dossier. Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn bij Patjoepelke kunnen geen gebruik maken van de opvang. Voor opvang op schoolvrije dagen en alle vakanties is reservatie noodzakelijk. Indien meerdere scholen gelijktijdig een schoolvrije dag hebben, wordt de opvang gecentraliseerd door de buitenschoolse kinderopvang.
  

Belangrijke data:

Schoolvakanties:

Eerste trimester:

- Herfstvakantie: van 30 oktober 2023 tot en met 5 november 2023
- Kerstvakantie: van 25 december 2023 tot en met 7 januari 2024

Tweede trimester:

 - Krokusvakantie: van 12 februari 2024 tot en met 18 februari 2024
 - Paasvakantie: van 1 april 2024 tot en met 14 april 2024

Derde trimester:

- Onze Lieve Heer Hemelvaart: 9 mei 2024
 - Brugdag: 10 mei 2024
 - Pinkstermaandag: 20 mei 2024

 

Pedagogische studiedagen (geen school voor de leerlingen):

- woensdag 20 september 2023
- woensdag 15 november 2023
- vrijdag 2 februari 2024
- woensdag 6 maart 2024 

Facultatieve vrije dagen

- maandag 2 oktober 2023
- maandag 27 mei 2024