Algemeen

Schooluren:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* middagpauze
* namiddag 13u25 tot 15u20

Woensdag:

* ochtend: 08u25 tot 12u00
* namiddag: vrij

’‘s Morgens gaat de schoolpoort open om 08u10 voor de kinderen die geen opvang nodig hebben. Kinderen die vroeger aan school zijn gaan naar de ochtendopvang van de school, dit voor de veiligheid van de kinderen. Na de middag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 13u10 voor de leerlingen die thuis gaan eten. Tijdens de speeltijden mogen er geen kinderen in de lokalen en gangen aanwezig zijn.

 

Voor- en naschoolse opvang

De opvang gaat door in het oude schoolgebouw. Er zijn mensen aanwezig van kinderclub Patjoepelke die de opvang voor hun rekening gaan nemen, geen leerkrachten van de school.
De naschoolse opvang:
● Er is opvang op school tot 18u30.
● Na school (15u20) is er toezicht door de leerkrachten tot 16u00. Op woensdag start de opvang om 12u15, tot dan is er toezicht door de leerkrachten.
● Vanaf 16u00 gaan alle kleuters en alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar, die niet opgehaald zijn, mee met de mensen van kinderclub Patjoepelke voor de opvang in het oude schoolgebouw.
● Voor de kinderen van het derde leerjaar, vierde leerjaar, vijfde en zesde leerjaar is er avondstudie. Dit wil zeggen dat de kinderen opgevangen worden door een leerkracht vanaf 16u00 tot 17u00 in de refter van het lager. De kinderen hebben daar de mogelijkheid om te werken aan hun huiswerk. Het is de bedoeling dat de kinderen daar in stilte werken. Vanaf 17u00 sluiten de kinderen die niet opgehaald zijn aan in het oude schoolgebouw voor de opvang door de mensen van kinderclub Patjoepelke.

Voor- en naschoolse opvang kost € 1 per beginnend half uur.

Wij werken samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘Patjoepelke’ Sportlaan 2 - 9160 Lokeren. Voor meer inlichtingen kan u terecht op het nummer: 09/235 31 08. Op verlofdagen en tijdens vakantieperiodes kunnen de kinderen steeds terecht in ‘Buitenschoolse Opvang’, Kinderen kunnen in Patjoepelke terecht na het in orde brengen van een administratief dossier. Kinderen die niet op voorhand ingeschreven zijn bij Patjoepelke kunnen geen gebruik maken van de opvang. Voor opvang op schoolvrije dagen en alle vakanties is reservatie noodzakelijk. Indien meerdere scholen gelijktijdig een schoolvrije dag hebben, wordt de opvang gecentraliseerd door Patjoepelke.
  

Belangrijke data:

Schoolvakanties:

Eerste trimester:
- Herfstvakantie: van 31 oktober 2022 tot en met 6 november 2022
- Kerstvakantie: van 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023

Tweede trimester:
- Krokusvakantie: van 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2023
- Paasvakantie: van 3 april 2023 tot en met 16 april 2023

Derde trimester:
- Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: 18 mei 2023
- Brugdag: 19 mei 2023
- Pinkstermaandag: 29 mei 2023

Pedagogische studiedagen (geen school voor de leerlingen):

- vrijdag 14 oktober 2022
- woensdag 8 februari 2023

 

Facultatieve vrije dagen

- maandag 3 oktober 2022
- vrijdag 17 maart 2023